کاهش ۱۶ درصدی قیمت مسکن در این منطقه تهران
25 فروردین 1401 | 6 دقیقه زمان برای مطالعه
Post image
اشتراک گذاری
کمترین متوسط قیمت مسکن با ۱۵ میلیون و ۶۴۷ هزار تومان برای منطقه ۱۸ بوده است. در آذرماه امسال متوسط قیمت مسکن در این منطقه ۱.۰۸ درصد کاهش یافته است.

بررسی گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن نشان می‌دهد متوسط قیمت هر مترمربع در منطقه یک تهران از مرز ۷۰ میلیون تومان عبور کرده است. بر اساس آمار بانک مرکزی از معاملات واحدهای مسکونی انجام شده در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران طی دیماه امسال متوسط هر مترمربع مسکن در منطقه یک ۷۰ میلیون و ۲۱۸ هزار تومان بوده که همچنان بیشترین قیمت شهر تهران است. در آذرماه امسال متوسط قیمت در این منطقه حدود ۶۹ میلیون تومان بود. تعداد معاملات در این منطقه در دیماه نسبت به ماه پیش از آن حدود ۱۶ درصد کاهش یافته است در منطقه ۳ نیز متوسط قیمت مسکن از ۶۱ میلیون تومان با رشد حدود ۲ میلیون تومانی به ۶۳ میلیون تومان افزایش یافته است. تعداد معاملات دیماه در این منطقه ۳۱۳ فقره بوده که در مقایسه با ۳۳۸ فقره آذرماه ۷.۳ درصد رشد منفی داشته است. قیمت متوسط هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه ۲ طی ماه گذشته ۴۸ میلیون و ۸۵۷ هزار تومان بود. این قیمت در مقایسه با آذرماه حدود ۳.۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد؛ در آخرین ماه پاییز متوسط قیمت در منطقه ۲ بالغ بر ۵۰ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان بود. کمترین متوسط قیمت مسکن با ۱۵ میلیون و ۶۴۷ هزار تومان برای منطقه ۱۸ بوده است. در آذرماه امسال متوسط قیمت مسکن در این منطقه ۱.۰۸ درصد کاهش یافته است. در منطقه ۲۲ نیز متوسط قیمت حدود یک میلیون تومان کاهش یافته است. در مجموع طی دیماه امسال متوسط قیمت نسبت به ماه پیش از آن (آذرماه ۱۴۰۰) در ۹ منطقه کاهش و در ۱۳ منطقه افزایش یافته است. بررسی روند قیمت و معاملات بازار مسکن طی دیماه نشان می‌دهد ترمز افزایش قیمت در مناطق شمالی تهران کشیده شده اما در مقابل به متوسط قیمت مسکن در مناطق جنوبی و حاشیه پایتخت افزوده شده است.